Hotel Cztery Brzozy

Drużyna PZKol/RZKol
Pomorski Związek Kolarski
Skromna 1, 80-180 Kowale